JM Special Metal & Welding Rullen 16 5674 RA  Nuenen
Info@jmspecialmetalwelding.nl Algemeen : 040 - 283 43 27 Joop : 06 - 461 34 703 Maik : 06 - 278 38 032
Privacy Policy
IBAN NL79ABNA0484 933 566 Kvk 73541869
JM Special Metal & Welding, gevestigd aan Rullen 16, 5674 RA  Nuenen, KvK 73541869, telefoon 040 - 2834327 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De administratie van JM Special Metal & Welding is tevens Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@jmspecialmetalwelding.nl. Persoonsgegevens die wij verwerken JM Special Metal & Welding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Bedrijfsnaam Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer, vast / mobiel E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie vermeld of telefonisch doorgeeft. Locatiegegevens Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bankrekeningnummer Inschrijving Kvk BTW nummer   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken JM Special Metal & Welding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen en verzenden van uw bestelling Het afhandelen van uw betaling. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen bij u af te leveren. JM Special Metal & Welding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.   Geautomatiseerde besluitvorming JM Special Metal & Welding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JM Special Metal & Welding) tussen zit. JM Special Metal & Welding gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Microsoft Outlook, Excel, Word en Online boekhoudprogramma.   Hoelang wij persoonsgegevens bewaren JM Special Metal & Welding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. JM Special Metal & Welding hanteert daarvoor een bewaartermijn van 10 jaar.   Delen van persoonsgegevens met derden JM Special Metal & Welding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JM Special Metal & Welding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken JM Special Metal & Welding gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opstaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JM Special Metal & Welding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jmspecialmetalwelding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek. JM Special Metal & Welding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen JM Special Metal & Welding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en onge- oorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Telefonisch op +31 40 2834327 of per e-mail info@jmspecialmetalwelding.nl